Close

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous perustuksesta tai pilariperustuksesta

Kilpailun säännöt

Kilpailu: Voita 12 kpl TP-perustuspilari

Järjestäjä

BCE Ltd
Skogsgränd 4
68570 Larsmo

2. Kilpailun idea

BCE markkinoi tuotteitaan. Huomiota haetaan muun muassa kilpailun avulla.

3. Osallistumiskelpoisuuden rajoitus

Arvontaan saavat osallistua kaikki. Arvontaan eivät saa osallistua BCE:n henkilökunta, eikä muiden kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden yritysten henkilökunnat.

4. Palkinto

Kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken palkintona arvotaan 12 kpl TP-perustuspilaria, pilarien toimitus voittajalle sisältyy. Palkinto arvotaan 4.12.2018. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

5. Kilpailuaika

Arvontaan voi osallistua 20.09.2018 – 30.11.2018 klo. 00:00.

6. Kuinka kilpailuun osallistutaan

Kilpailuun osallistutaan pyytämällä tarjous BCE sokkelista.

7. Palkinnon arvonta ja voittojen tarkistus

Palkinnot arvotaan kaikkien kriteereitä täyttävien osallistujien kesken. Voittajan nimi ja kotikaupunki julkaistaan osoitteessa http://www.facebook.com/BCE.ltd. Palkinto toimitetaan voittajan kanssa sovittuun aikaan. Järjestäjä ei sitoudu toimittamaan voittoja, joiden voittaja on antanut puutteelliset yhteystiedot. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden olla luovuttamatta palkintoa, mikäli voitto todetaan saavutetuksi vilpillisin keinoin, eli esimerkiksi luomalla arvontaosallistumisia automaattisesti.

8. Palkinnon luovutus/julkisuus

Kilpailun voittajat myöntävät järjestäjälle oikeuden julkaista nimensä ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

9. Palkinnon käyttämiseen liittyvä vastuu

Palkinnon voittaja sitoutuu vapauttamaan järjestäjän vastuusta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan.

10. Arpajaisvero

Osallistuja sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä olevasta palkinnosta. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista esim. ylimääräisistä matkakustannuksista tai mahdollinen suunnittelu.

11. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Kaikki kilpailuun osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.

12. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään BCE:n ja Käyttäjän väliseen viestintään kilpailua ja BCE:n markkinointia koskien. Osallistumalla kilpailuun Käyttäjä hyväksyy, että hänelle voidaan ilmoittaa voitosta. Tietoja ei siirretä tai luovuteta BCE:n ulkopuolelle.